Hải quan quyết “kìm” nợ thuế xuống mức thấp nhất

Wednesday, 08/07/2020, 08:48 GMT+7
Tổng cục Hải quan đang quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ thuế mà chủ DN bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh hoặc bỏ về nước (chủ DN là người nước ngoài)... không thu hồi được nợ thuế đối với hàng gia công, hàng NK để sản xuất hàng gia công, hàng NK để sản xuất hàng XK.

Tính đến ngày 30/6, toàn ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý 181 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, một số cục hải quan tỉnh, thành phố có kết quả thu hồi nợ thuế tốt như: Đà Nẵng thu 52,6 tỷ đồng; Hà Nội thu 7,2 tỷ đồng; Hải Phòng thu 5,1 tỷ đồng…

Theo thống kê, tổng số nợ chuyên thu quá hạn tính đến 30/6 của toàn Ngành Hải quan là 5.620,14 tỷ đồng, tăng 42,27 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (tương đương tăng 0,76%). Trong đó, nhóm nợ khó thu trên 3.825 tỷ đồng, giảm 54,43 tỷ đồng so với năm 2019; nhóm nợ chờ xử lý trên 72 tỷ đồng, giảm 1,26 tỷ đồng so với năm 2019; nhóm nợ có khả năng thu trên 1.575 tỷ đồng, giảm 0,11 tỷ đồng so với năm 2019; nhóm nợ phạt vi phạm hành chính trên 147 tỷ đồng, tăng 98,07 tỷ đồng so với năm 2019.

Theo đánh giá của Cục Thuế XNK, nguyên nhân số nợ giảm tại nhóm nợ khó thu 54,43 tỷ đồng thời điểm 30/6/2020 so với thời điểm 31/12/2019 là do trong tháng 3 năm 2020 Cục Hải quan TP Đà Nẵng thực hiện hủy quyết định ấn định thuế đối với 31 DN.

Đồng thời, số nợ giảm tại nhóm nợ có khả năng thu giảm do các đơn vị đã tích cực trong công tác thu hồi nợ cũ, đồng thời đối với khoản nợ mới phát sinh trong năm 2020 đã nhanh chóng triển khai các giải pháp thu hồi. Số nợ tăng tại nhóm nợ phạt vi phạm hành chính 98,07 tỷ đồng là do phát sinh tại Cục Hải quan Lào Cai và Cục Hải quan Hà Nội.

Nhằm “kìm” nợ thuế xuống mức thấp nhất, trong những tháng cuối năm, ngành Hải quan đã và đang chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Quyết định 924/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2020 về giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cho các cục hải quan tỉnh, thành phố, đôn đốc, theo dõi từng tháng, quý tình hình thu hồi, xử lý nợ thuế. Ngoài ra, ngành Hải quan cũng triển khai và đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp có khả năng xóa nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực thi  hành từ ngày 1/7/2020 để thực hiện xóa nợ nhằm làm giảm số nợ thuế.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ thuế mà chủ DN bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh hoặc bỏ về nước (chủ DN là người nước ngoài)... không thu hồi được nợ thuế đối với hàng gia công, hàng NK để sản xuất hàng gia công, hàng NK để sản xuất hàng XK.

Nguồn: copy

TAG:

Ý kiến của bạn

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(*) Thông Tin Bắt Buộc
Hotline
Hotline:
(0274) 372 7399 - 0903 733 118