GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới...

VẬN TẢI QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA, HÀNG KHÔNG, ĐƯỜNG BIỂN, ĐƯỜNG BỘ, KẾT HỢP ĐA PHƯƠNG THỨC

Cung cấp Vận tải quốc tế, nội địa, hàng không, đường biển, đường bộ, kết hợp đa phương thức

TƯ VẤN, HUẤN LUYỆN LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN, HÀNG HÓA XNK

Cung cấp cho khách hàng tư vấn, huấn luyện lĩnh vực thủ tục hải quan, hàng hóa XNK

KINH DOANH HÀNG HÓA XNK

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới...

KHO VẬN, LƯU TRỮ, ĐẠI LÝ GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Cung cấp kho vận, lưu trữ, đại lý giao nhận hàng hóa

THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ thủ tục khai báo hải quan

ĐÔI NÉT VỀ SINGHANGLOGISTICS.COM

Trong bối cảnh thị trường giao nhận vận tải & logistics ngày càng phát triển, chuyên nghiệp, cạnh tranh và hội nhập nhanh với thị trường khu vực và thế giới; hoạt động của SinghangLogistics được tổ chức và thực hiện trên cơ sở kết nối nội bộ, kết nối với các khách hàng và đối tác để đạt mục đích là mang lại thành công cho tất cả....Xem thêm

Lĩnh Vực Hoạt Động

Thủ tục khai báo hải quan

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container FCL và hàng lẻ LCL).

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

icon6
Tư vấn, huấn luyện lĩnh vực thủ tục hải quan, hàng hóa XNK

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container FCL và hàng lẻ LCL).

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

icon7
Kinh doanh hàng hóa XNK

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container FCL và hàng lẻ LCL).

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

icon8
Vận tải quốc tế, nội địa, hàng không, đường biển, đường bộ, kết hợp đa phương thức

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ Vận tải quốc tế, nội địa, hàng không, đường biển, đường bộ, kết hợp đa phương thức

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm, có nhiều năm kinh nghiệm và có uy tín.

icon9
Kho vận, lưu trữ, đại lý giao nhận hàng hóa

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container FCL và hàng lẻ LCL).

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

icon10
Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gởi hàng xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại (hàng nguyên container FCL và hàng lẻ LCL).

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

icon5

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(*) Thông Tin Bắt Buộc
Hotline
Hotline:
(0274) 372 7399 - 0903 733 118